DECLARAȚIA DE CREDINȚĂ

Din vremea apostolilor până în ziua de astăzi, creștinii au întocmit doctrine, sau credințe, folosind afirmații scurte, neschimbătoare și definitive. Asemenea celor care îl cunosc pe Dumnezeu, considerăm că este necesar să prezentam într-o formă concisă, fiind îndrumați de Biblie, adevărurile de bază cu privire la biserica noastră. Declarația noastră de credință sintetizează doctrinele creștine de bază și are rolul de a păzi Biserica de greșeli în aceste vremuri pline de păcat. Toți cei care doresc să se alăture Bisericii Baptiste Internaționale ‘Trezirea Spirituală’ trebuie să afirme declarația noastră de credință și să trăiască în concordanță cu ea.

Învățătura și predicarea din biserica noastră este bazată pe pasajul:

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru acea disciplinare în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:16-17 NTR)

Dumnezeu: Tată, Fiu și Duh Sfânt

 • Noi credem într-un singur Dumnezeu, care există din veșnicie, și care S-a revelat ca trei persoane distincte: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Deuteronom 4:35-39, Marcu 12:28-34, 1 Timotei 1:17, Ioan 1:1-5, Faptele Apostolilor 5:3-4, Matei 28:19, 2 Corinteni 13:14

 • Noi credem că Dumnezeu s-a revelat pe Sine în Scripturile Vechiului și Noului Testament(Cuvântul inspirat de Dumnezeu, Biblia) și pe deplin în Fiul Lui, Domnul Isus Hristos.

2 Timotei 3:16-17, Psalmul 119:105, Isaia 40:8, Matei 7:24, Iacov 1:22, Evrei 4:12, Ioan 17:17

 • Noi credem că este un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Isus, care a murit ca să ne răscumpere din păcat și a înviat pentru îndreptățirea noastră.

Ioan 1:14, Matei 1:23, Isaia 9:6, Coloseni 2:2-9, 1 Timotei 2:5, Evrei 9:15

 • Noi credem că numai Duhul Sfânt convinge lumea de păcat, lucrează nașterea din nou, oferă călăuzire în viață, împuternicește pentru lucrare și facilitează perseverența în credință și sfințenie.

Ioan 16:5-13, Ioan 14:25-27, 2 Corinteni 1:21-22, 1 Corinteni 12:4-6, Geneza 1:1-2, Matei 3:13-17

Creația, Căderea și Legea

 • Noi credem că acum aproximativ 6000 ani Dumnezeu a creat lumea în 7 zile prin fiul Său, Isus Hristos. El a creat omul, bărbatul și femeia, după chipul Său, cu o voință liberă, un caracter moral si o natură duhovnicească; la început toate erau bune.

Geneza 1:1-2:3, Ioan 1:1-3, Ioan 1:12-13, Matei 10:29-31, Luca 12:32, 1 Ioan 2:15-17, 1 Corinteni 8:6

 • Noi credem că omul, fiind înșelat de Satan, a căzut în păcat, aducând depravare și moarte asupra rasei umane; și ca ființă păcătoasă, omul este egocentric și încăpățânat, nedoritor și incapabil să se despartă de păcat de unul singur.

Geneza 2:16-17, Geneza 3:1-19, Romani 3:23, Romani 5:19, Romani 6:23

 • Noi credem că Legea Mozaică a fost dată de Dumnezeu ca să expună păcatele și să fie un îndrumător până cand Isus Hristos avea să vină; Legea nu a putut aduce mântuire; Isus Hristos este singurul care a împlinit Legea pe deplin și a adus mântuire celor ce cred.

Galateni 3:19, Romani 10:4, Galateni 3:24-26, Galateni 2:21, Matei 5:17

Vestea bună a Domnului Isus Hristos

 • Noi credem că acum 2000 ani, Isus Hristos a fost născut din Fecioara Maria prin puterea Duhului Sfânt; El este cu adevărat pe deplin Dumnezeu și cu adevărat pe deplin om, a trăit o viață fără păcat, și toate învățăturile Lui sunt adevărate.

Matei 1:23, Ioan 1:1, Ioan 1:14, 1 Ioan 3:5, Ioan 14:6

 • Noi credem că Domnul Isus Hristos a murit pe cruce pentru toată omenirea, și că moartea lui este suficientă ca să ofere mântuire pentru toți cei care Îl primesc ca mântuitor personal.

1 Ioan 2:2, Ioan 1:12, 1 Timotei 2:3-6

 • Noi credem că mântuirea este numai prin har, prin credința în Isus Hristos, și este un dar oferit de Dumnezeu celor ce cred și se pocăiesc.

Efeseni 2:8-9, Ioan 1:12-13, Ioan 3:16

 • Noi credem că cei ce cred și se pocăiesc trebuie să fie botezați în apă prin imersiune ca simbol a sinelui vechi care moare cu Hristos și prin emersiune ca simbol a învierii cu Hristos la o viață nouă.

Romani 6:1-14, Faptele Apostolilor 2:38-41, Faptele Apostolilor 8:34-39, Matei 28:18-20

 • Noi credem că Biserica trebuie să privească comuniunea Cinei Domnului ca un simbol al trupului frânt a lui Hristos și a sângelui vărsat de El, și ca o părtășie a Bisericii Lui până la întoarcerea Acestuia.

1 Corinteni 11:23-34, Matei 26:20-30

 • Noi credem că la moarte cei nemântuiți intră într-o pedeapsă veșnică, iar cei mântuiți într-o fericire continuă cu Isus Hristos, care va reveni, va învia morții, va judeca, și va instaura împărăția nepieritoare a lui Dumnezeu.

1 Corinteni 4:5, 1 Corinteni 11:31, 2 Corinteni 5:10, Evrei 9:27, Matei 25:31-46

Biserica lui Isus Hristos

 • Noi credem că Biserica este trupul lui Isus Hristos, adunarea celor răscumpărați, oameni disciplinați supuși Cuvântului lui Dumnezeu, o comunitate a dragostei, mijlocirii și vindecării.

Matei 16:18, 1 Corinteni 12:27

 • Noi credem că Isus Hristos a delegat Biserica să facă ucenici peste tot în lume și să slujească oricărui om în nevoie.

Matei 28:18-20, Marcu 16:15-16, Isaia 6:1-9, Faptele Apostolilor 1:8

 • Noi credem că este voia lui Dumnezeu ca să existe slujitori care să îi învețe pe alții Cuvântul, să slujească sub formă de lideri, să administreze învățăturile, să conducă Biserica în exercițiul disciplinei, și să slujească ca păstori și învățători.

1 Timotei 3:1-7, Tit 1:6-7, Efeseni 4:1-13

 • Noi credem că unitatea și cooperarea în Duhul Sfânt dintre diverse denominațiuni creștinești sau biserici este puterea Evangheliei în lume, deoarece oamenii vor vedea că creștinii sunt una în Domnul Isus Hristos.

Psalmul 133:1-3, 1 Corinteni 12:14-22, Filipeni 2:2, 1 Petru 3:8, 1 Corinteni 1:10, Efeseni 4:1-6, Ioan 17:20-23

 • Noi credem că a conduce sub formă de slujire în Împărăția lui Dumnezeu este exemplificată prin natura adevărată a lui Isus Hristos. El a poruncit că liderul creștin nu trebuie să caute să domnească peste alții, ci mai degrabă să fie slujitorul tuturor. Crucea poruncește creștinului să renunțe la drepturile lui pentru binele celorlalți.

Galateni 6:9, Evrei 13:7, Iacov 4:10, Matei 7:12, Matei 20:26, Ioan 13:3-5

 • Noi credem că Dumnezeu a stabilit roluri unice pentru bărbat și femeie, simbolizate de capul neacoperit al bărbatului când se roagă sau profețește, și de capul acoperit al femeii, dar care trebuie sa fie realizate prin dragoste și învățătură.

1 Corinteni 11:4-7, Efeseni 6:17

 • Noi credem că o căsnicie creștinească a lăsată de Dumnezeu ca uniunea dintre un bărbat și o femeie pe viață, și că toți creștinii se vor căsători numai în Domnul.

Geneza 2:18-25, Efeseni 5:21-33, Coloseni 3:18-21

 • Noi credem că creștinii nu trebuie să se asemene chipului lumii, ci trebuie să caute să fie asemenea lui Isus Hristos în orice aspect al vieții lor.

Romani 12:1-2, Romani 8:5-9, 1 Ioan 2:15-17

 • Noi credem că creștinii trebuie să fie deschiși și transparenți în viață, vorbind întotdeauna adevărul, fără să facă jurăminte.

Matei 5:37

 • Noi credem că este voia lui Dumnezeu pentru creștini să se abțină de la a folosi forța și violența în relațiile umane și să arate dragostea creștinească tuturor bărbaților și femeilor.

Iacov 1:19-24, Matei 18:15-20

 • Noi credem că toți creștinii sunt sub obligația să caute ca voia lui Dumnezeu să fie suverană în viețile lor și în societate. Creștinii trebuie să se opună rasismului, oricărei forme de lăcomie, egoismului, viciilor, și oricărei forme de imoralitate sexuală, incluzând adulterul, homosexualitatea și pornografia. Creștinii trebuie să se îngrijească de orfani, de cei nevoiași, de cei abuzați, de cei în vârstă, de cei fără de ajutor și de cei bolnavi. Creștinii trebuie să vorbească în numele celor nenăscuți și să afirme pentru sfințenia întregii vieți omenești, de la concepție până la moartea naturală.

Galateni 5:16-21, 1 Timotei 1:8-11, Iacov 2:1-9

 • Noi credem că statul a fost ordinat de Dumnezeu să mențină ordinea în societate, iar creștinii trebuie să-i onoreze pe conducători, să se supună autorităților și să se roage pentru guvern.

Romani 13:1-7, 1 Petru 2:13-17, Matei 27:1-2, 1 Timotei 2:1-4

ADDRESS

TELEFON : +40 720 436 833 – Păstor Peter Rong Athorbei


E-MAIL : contact@spiritualrevival.ro

REȚELE SOCIALE


​https://www.facebook.com/SpiritualRevivalChurch/

© 2022 Biserica Baptistă Internațională ‘Trezirea Spirituală’