LUCRARE ȘI MISIUNE

Lucrare

Lucrarea creștinilor născuți din nou este o chemare de la Dumnezeu. Ca biserică a lui Isus Hristos, suntem chemați în primul rând să ne închinăm lui Dumnezeu, să-L ascultăm, să ne supunem Lui și să Îi împlinim voia. Noi înțelegem din Cuvântul lui Dumnezeu că suntem chemați să ne încurajăm unii pe alții, să ne iubim unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții, să încurajăm unitatea în biserică, și să fim sfinți pentru că Dumnezeul nostru este sfânt.

Prin harul lui Dumnezeu, trebuie să ne dedicăm să-L slujim pe Dumnezeu în biserică și să spunem oamenilor din oraș despre Isus. De asemenea, trebuie să căutăm dreptatea și pacea lui Dumnezeu în biserică și în societate și să căutăm să-i fim pe plac lui Dumnezeu în orice aspect al vieții noastre. În această lume frântă și păcătoasă suntem chemați de Dumnezeu să aducem o dragoste vindecătoare celor răniți, să aducem bucuria de a fi creștin într-o lume tristă, să aducem înțelepciune și cunoștință unei lumi ignorante, să aducem vestea cea bună săracilor, să legăm inimile rănite, să-i eliberăm pe cei robiți de păcat, și să predicăm pacea la fel cum a făcut Isus:

Duhul Domnului este peste Mine, căci El M‑a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El M‑a trimis să proclam celor captivi eliberarea și orbilor – căpătarea vederii, să‑i eliberez pe cei asupriți, să proclam anul de îndurare al Domnului. (Luca 4:18-19 NTR)

Misiune

Biserica noastră este o biserică diversă, formată din reprezentanți ale diferitelor națiuni din București. Ne strângem împreună ca biserică să ne închinăm Regelui Regilor și Domnului Domnilor. Misiunea noastră este să vestim Evanghelia oamenilor care trăiesc în București, și să primim în biserică pe cei care s-au dedicat lui Isus Hristos, învățându-i să devină maturi în asemănarea cu El.

De asemenea, o parte a misiunii noastre este să echipăm membrii bisericii să ia parte la activitățile din biserică și din afara ei conform darurilor spirituale primite de la Dumnezeu. Mai mult, pregătim biserica pentru misiunea trans-culturală de a duce Evanghelia lui Isus Hristos până la capătul lumii, în conformitate cu mandatul dat de Isus Hristos bisericii:

Isus S‑a apropiat de ei și le‑a vorbit, zicând: « Toată autoritatea Mi‑a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți‑vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându‑i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându‑i să păzească tot ce v‑am poruncit! Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului! » (Matei 28:18-20 NTR)

ADDRESS

TELEFON : +40 720 436 833 – Păstor Peter Rong AthorbeiE-MAIL : contact@spiritualrevival.ro

REȚELE SOCIALE


​https://www.facebook.com/SpiritualRevivalChurch/

© 2022 Biserica Baptistă Internațională ‘Trezirea Spirituală’