Biserica Baptistă Internațională

‘Trezirea Spirituală’

Oare să nu ne înviorezi Tu din nou, ca astfel poporul Tău să se bucure în Tine?

Doamne, arată‑ne iarăși îndurarea Ta și dă‑ne din nou mântuirea Ta! (Psalmul 85:6,7 NTR)

BISERICA BAPTISTĂ INTERNAȚIONALĂ

‘Trezirea Spirituală’

Biserica Baptistă Internațională ‘Trezirea Spirituală’ a luat ființă în anul 2001 și este păstorită în prezent de către inițiatorul și fondatorul ei, fratele Păstor Peter Rong Athorbei. Având un caracter internațional, de la înființare până în prezent a fost vizitată de oameni din mai mult de 40 țări. Prin harul Domnului Isus Hristos, în adunare sunt stabilite patru comunități: români, birmanezi, iranieni și africani. În prezent, biserica se întâlnește duminica la ora 10:00 în incinta Beyond Limits Bungee Workout de pe Bulevardul Carol, nr. 61, sector 2, București, România.

Biserica este organizată pe mai multe grupuri de slujire:

 • Cuvânt, Predicare și Învățătură
 • Scoală Duminicală
 • Muzică
 • Social
 • Administrativ

DECLARAȚIA DE CREDINȚĂ

Din vremea apostolilor până în ziua de astăzi, creștinii au întocmit doctrine, sau credințe, folosind afirmații scurte, neschimbătoare și definitive. Asemenea celor care îl cunosc pe Dumnezeu, considerăm că este necesar să prezentam într-o formă concisă, fiind îndrumați de Biblie, adevărurile de bază cu privire la biserica noastră. Declarația noastră de credință sintetizează doctrinele creștine de bază și are rolul de a păzi Biserica de greșeli în aceste vremuri pline de păcat. Toți cei care doresc să se alăture Bisericii Baptiste Internaționale ‘Trezirea Spirituală’ trebuie să afirme declarația noastră de credință și să trăiască în concordanță cu ea.

Învățătura și predicarea din biserica noastră este bazată pe pasajul:

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru acea disciplinare în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:16-17 NTR)

Dumnezeu: Tată, Fiu și Duh Sfânt

 • Noi credem într-un singur Dumnezeu, care există din veșnicie, și care S-a revelat ca trei persoane distincte: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Deuteronom 4:35-39, Marcu 12:28-34, 1 Timotei 1:17, Ioan 1:1-5, Faptele Apostolilor 5:3-4, Matei 28:19, 2 Corinteni 13:14

 • Noi credem că Dumnezeu s-a revelat pe Sine în Scripturile Vechiului și Noului Testament(Cuvântul inspirat de Dumnezeu, Biblia) și pe deplin în Fiul Lui, Domnul Isus Hristos.

2 Timotei 3:16-17, Psalmul 119:105, Isaia 40:8, Matei 7:24, Iacov 1:22, Evrei 4:12, Ioan 17:17

 • Noi credem că este un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Isus, care a murit ca să ne răscumpere din păcat și a înviat pentru îndreptățirea noastră.

Ioan 1:14, Matei 1:23, Isaia 9:6, Coloseni 2:2-9, 1 Timotei 2:5, Evrei 9:15

 • Noi credem că numai Duhul Sfânt convinge lumea de păcat, lucrează nașterea din nou, oferă călăuzire în viață, împuternicește pentru lucrare și facilitează perseverența în credință și sfințenie.

Ioan 16:5-13, Ioan 14:25-27, 2 Corinteni 1:21-22, 1 Corinteni 12:4-6, Geneza 1:1-2, Matei 3:13-17

Creația, Căderea și Legea

 • Noi credem că acum aproximativ 6000 ani Dumnezeu a creat lumea în 7 zile prin fiul Său, Isus Hristos. El a creat omul, bărbatul și femeia, după chipul Său, cu o voință liberă, un caracter moral si o natură duhovnicească; la început toate erau bune.

Geneza 1:1-2:3, Ioan 1:1-3, Ioan 1:12-13, Matei 10:29-31, Luca 12:32, 1 Ioan 2:15-17, 1 Corinteni 8:6

 • Noi credem că omul, fiind înșelat de Satan, a căzut în păcat, aducând depravare și moarte asupra rasei umane; și ca ființă păcătoasă, omul este egocentric și încăpățânat, nedoritor și incapabil să se despartă de păcat de unul singur.

Geneza 2:16-17, Geneza 3:1-19, Romani 3:23, Romani 5:19, Romani 6:23

 • Noi credem că Legea Mozaică a fost dată de Dumnezeu ca să expună păcatele și să fie un îndrumător până cand Isus Hristos avea să vină; Legea nu a putut aduce mântuire; Isus Hristos este singurul care a împlinit Legea pe deplin și a adus mântuire celor ce cred.

Galateni 3:19, Romani 10:4, Galateni 3:24-26, Galateni 2:21, Matei 5:17

Vestea bună a Domnului Isus Hristos

 • Noi credem că acum 2000 ani, Isus Hristos a fost născut din Fecioara Maria prin puterea Duhului Sfânt; El este cu adevărat pe deplin Dumnezeu și cu adevărat pe deplin om, a trăit o viață fără păcat, și toate învățăturile Lui sunt adevărate.

Matei 1:23, Ioan 1:1, Ioan 1:14, 1 Ioan 3:5, Ioan 14:6

 • Noi credem că Domnul Isus Hristos a murit pe cruce pentru toată omenirea, și că moartea lui este suficientă ca să ofere mântuire pentru toți cei care Îl primesc ca mântuitor personal.

1 Ioan 2:2, Ioan 1:12, 1 Timotei 2:3-6

 • Noi credem că mântuirea este numai prin har, prin credința în Isus Hristos, și este un dar oferit de Dumnezeu celor ce cred și se pocăiesc.

Efeseni 2:8-9, Ioan 1:12-13, Ioan 3:16

 • Noi credem că cei ce cred și se pocăiesc trebuie să fie botezați în apă prin imersiune ca simbol a sinelui vechi care moare cu Hristos și prin emersiune ca simbol a învierii cu Hristos la o viață nouă.

Romani 6:1-14, Faptele Apostolilor 2:38-41, Faptele Apostolilor 8:34-39, Matei 28:18-20

 • Noi credem că Biserica trebuie să privească comuniunea Cinei Domnului ca un simbol al trupului frânt a lui Hristos și a sângelui vărsat de El, și ca o părtășie a Bisericii Lui până la întoarcerea Acestuia.

1 Corinteni 11:23-34, Matei 26:20-30

 • Noi credem că la moarte cei nemântuiți intră într-o pedeapsă veșnică, iar cei mântuiți într-o fericire continuă cu Isus Hristos, care va reveni, va învia morții, va judeca, și va instaura împărăția nepieritoare a lui Dumnezeu.

1 Corinteni 4:5, 1 Corinteni 11:31, 2 Corinteni 5:10, Evrei 9:27, Matei 25:31-46

Biserica lui Isus Hristos

 • Noi credem că Biserica este trupul lui Isus Hristos, adunarea celor răscumpărați, oameni disciplinați supuși Cuvântului lui Dumnezeu, o comunitate a dragostei, mijlocirii și vindecării.

Matei 16:18, 1 Corinteni 12:27

 • Noi credem că Isus Hristos a delegat Biserica să facă ucenici peste tot în lume și să slujească oricărui om în nevoie.

Matei 28:18-20, Marcu 16:15-16, Isaia 6:1-9, Faptele Apostolilor 1:8

 • Noi credem că este voia lui Dumnezeu ca să existe slujitori care să îi învețe pe alții Cuvântul, să slujească sub formă de lideri, să administreze învățăturile, să conducă Biserica în exercițiul disciplinei, și să slujească ca păstori și învățători.

1 Timotei 3:1-7, Tit 1:6-7, Efeseni 4:1-13

 • Noi credem că unitatea și cooperarea în Duhul Sfânt dintre diverse denominațiuni creștinești sau biserici este puterea Evangheliei în lume, deoarece oamenii vor vedea că creștinii sunt una în Domnul Isus Hristos.

Psalmul 133:1-3, 1 Corinteni 12:14-22, Filipeni 2:2, 1 Petru 3:8, 1 Corinteni 1:10, Efeseni 4:1-6, Ioan 17:20-23

 • Noi credem că a conduce sub formă de slujire în Împărăția lui Dumnezeu este exemplificată prin natura adevărată a lui Isus Hristos. El a poruncit că liderul creștin nu trebuie să caute să domnească peste alții, ci mai degrabă să fie slujitorul tuturor. Crucea poruncește creștinului să renunțe la drepturile lui pentru binele celorlalți.

Galateni 6:9, Evrei 13:7, Iacov 4:10, Matei 7:12, Matei 20:26, Ioan 13:3-5

 • Noi credem că Dumnezeu a stabilit roluri unice pentru bărbat și femeie, simbolizate de capul neacoperit al bărbatului când se roagă sau profețește, și de capul acoperit al femeii, dar care trebuie sa fie realizate prin dragoste și învățătură.

1 Corinteni 11:4-7, Efeseni 6:17

 • Noi credem că o căsnicie creștinească a lăsată de Dumnezeu ca uniunea dintre un bărbat și o femeie pe viață, și că toți creștinii se vor căsători numai în Domnul.

Geneza 2:18-25, Efeseni 5:21-33, Coloseni 3:18-21

 • Noi credem că creștinii nu trebuie să se asemene chipului lumii, ci trebuie să caute să fie asemenea lui Isus Hristos în orice aspect al vieții lor.

Romani 12:1-2, Romani 8:5-9, 1 Ioan 2:15-17

 • Noi credem că creștinii trebuie să fie deschiși și transparenți în viață, vorbind întotdeauna adevărul, fără să facă jurăminte.

Matei 5:37

 • Noi credem că este voia lui Dumnezeu pentru creștini să se abțină de la a folosi forța și violența în relațiile umane și să arate dragostea creștinească tuturor bărbaților și femeilor.

Iacov 1:19-24, Matei 18:15-20

 • Noi credem că toți creștinii sunt sub obligația să caute ca voia lui Dumnezeu să fie suverană în viețile lor și în societate. Creștinii trebuie să se opună rasismului, oricărei forme de lăcomie, egoismului, viciilor, și oricărei forme de imoralitate sexuală, incluzând adulterul, homosexualitatea și pornografia. Creștinii trebuie să se îngrijească de orfani, de cei nevoiași, de cei abuzați, de cei în vârstă, de cei fără de ajutor și de cei bolnavi. Creștinii trebuie să vorbească în numele celor nenăscuți și să afirme pentru sfințenia întregii vieți omenești, de la concepție până la moartea naturală.

Galateni 5:16-21, 1 Timotei 1:8-11, Iacov 2:1-9

 • Noi credem că statul a fost ordinat de Dumnezeu să mențină ordinea în societate, iar creștinii trebuie să-i onoreze pe conducători, să se supună autorităților și să se roage pentru guvern.

Romani 13:1-7, 1 Petru 2:13-17, Matei 27:1-2, 1 Timotei 2:1-4

ISTORIC

În anul 2001, în timp ce Peter Rong Athorbei era păstor la o biserică din Mediaș, Dumnezeu i-a vorbit. Într-o noapte, după ce a meditat din pasajul Faptele Apostolilor 18:9-10, a auzit o voce care i-a spus că lucrarea lui în Biserica de la Mediaș s-a terminat și să meargă să planteze o biserică internațională în București. Acesta a împărtășit noua viziune de la Dumnezeu cu soția lui Geta și s-au rugat împreună cu privire la aceasta. Dumnezeu le-a dat curajul și pacea să meargă mai departe cu noua viziune, iar ei au părăsit orașul Mediaș pentru a împlini chemarea Lui. După ce au ajuns în București, Peter și Geta, împreună cu niște studenți de la Seminarul Teologic Baptist, au mers în lucrare la căminul refugiaților de pe strada Tudor Gociu. Pas cu pas ei s-au împrietenit cu refugiații și după o vreme au început un studiu biblic.

În același timp, Peter și Geta și-au deschis apartamentul pentru a avea părtășie cu refugiați și studenți. Printre cei care au luat parte la întâlniri au fost și musulmani. Peter a văzut în toți o mare nevoie pentru Isus Hristos. El și-a adus aminte de viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o atunci când încă se afla la Mediaș, spunându-i că are mulți oameni în acest oraș. Atunci Peter a înțeles că acel oraș nu era Mediaș, ci București. Duhul Sfânt a lucrat cu putere în viețile tuturor, chiar și a musulmanilor. La începutul lucrării, Peter și Geta au lucrat împreună cu câțiva studenți plini de dragoste. Ei au slujit Domnului în multe feluri, iar Peter a fost foarte binecuvântat să slujească împreună cu ei.

Dumnezeu a lucrat încât biserica să primească un loc de adunare în clădirea Bisericii Baptiste ‘Nădejdea’. Când a venit timpul pentru primul botez, patru musulmani care s-au pocăit au fost botezați. La cel de-al doilea, a fost botezat un cuplu din Serbia. Iar în cel de-al treilea, doi musulmani, un martor al lui Iehova și un creștin ortodox din Etiopia. De atunci, în fiecare an, în biserică sunt botezați oameni de diferite naționalități și culturi.

Până în ziua de astăzi Dumnezeu a folosit Biserica Baptistă Internațională ‘Trezirea Spirituală’ pentru a atinge viețile oamenilor veniți în România din mai mult de 40 de țări și națiuni. Ei au auzit predicarea evangheliei, au fost încurajați și au fost binecuvântați de Dumnezeu. Noi, Biserica Baptistă Internațională ‘Trezirea Spirituală’, am dori să fim o binecuvântare pentru oamenii din această lume atât timp cât îi slujim lui Dumnezeu și suntem dedicați mandatului pe care Isus ni l-a dat și anume să predicăm Evanghelia tuturor națiunilor până la capătul lumii.

LUCRARE ȘI MISIUNE

Lucrare

Lucrarea creștinilor născuți din nou este o chemare de la Dumnezeu. Ca biserică a lui Isus Hristos, suntem chemați în primul rând să ne închinăm lui Dumnezeu, să-L ascultăm, să ne supunem Lui și să Îi împlinim voia. Noi înțelegem din Cuvântul lui Dumnezeu că suntem chemați să ne încurajăm unii pe alții, să ne iubim unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții, să încurajăm unitatea în biserică, și să fim sfinți pentru că Dumnezeul nostru este sfânt.

Prin harul lui Dumnezeu, trebuie să ne dedicăm să-L slujim pe Dumnezeu în biserică și să spunem oamenilor din oraș despre Isus. De asemenea, trebuie să căutăm dreptatea și pacea lui Dumnezeu în biserică și în societate și să căutăm să-i fim pe plac lui Dumnezeu în orice aspect al vieții noastre. În această lume frântă și păcătoasă suntem chemați de Dumnezeu să aducem o dragoste vindecătoare celor răniți, să aducem bucuria de a fi creștin într-o lume tristă, să aducem înțelepciune și cunoștință unei lumi ignorante, să aducem vestea cea bună săracilor, să legăm inimile rănite, să-i eliberăm pe cei robiți de păcat, și să predicăm pacea la fel cum a făcut Isus:

Duhul Domnului este peste Mine, căci El M‑a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El M‑a trimis să proclam celor captivi eliberarea și orbilor – căpătarea vederii, să‑i eliberez pe cei asupriți, să proclam anul de îndurare al Domnului. (Luca 4:18-19 NTR)

Misiune

Biserica noastră este o biserică diversă, formată din reprezentanți ale diferitelor națiuni din București. Ne strângem împreună ca biserică să ne închinăm Regelui Regilor și Domnului Domnilor. Misiunea noastră este să vestim Evanghelia oamenilor care trăiesc în București, și să primim în biserică pe cei care s-au dedicat lui Isus Hristos, învățându-i să devină maturi în asemănarea cu El.

De asemenea, o parte a misiunii noastre este să echipăm membrii bisericii să ia parte la activitățile din biserică și din afara ei conform darurilor spirituale primite de la Dumnezeu. Mai mult, pregătim biserica pentru misiunea trans-culturală de a duce Evanghelia lui Isus Hristos până la capătul lumii, în conformitate cu mandatul dat de Isus Hristos bisericii:

Isus S‑a apropiat de ei și le‑a vorbit, zicând: « Toată autoritatea Mi‑a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți‑vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându‑i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându‑i să păzească tot ce v‑am poruncit! Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului! » (Matei 28:18-20 NTR)

VIZIUNE

În această lume plină de păcat ce a afectat biserica încât să aibă un declin spiritual, noi ne adunăm în prezența lui Dumnezeu și ne rugăm pentru o trezire spirituală. Ne dorim să vedem Duhul Sfânt turnat peste orice biserică, aducând trezire și înviorare spirituală. De asemenea, ne rugăm pentru pocăință la scară largă printre națiuni, și ca Isus Hristos să fie glorificat ca domn și mântuitor al lumii. Este nevoie foarte mare de o trezire spirituală în casele și bisericile noastre, dar nicio mișcare mondială sau curent filozofic nu va aduce una. Așadar, trebuie să înțelegem că trezirile spirituale sunt bazate pe lucrarea suverană a Dumnezeului Cel Atotputernic.

Ca biserică a lui Isus Hristos, ne rugăm lui Dumnezeu pentru o trezire spirituală, așa cum scrie în pasajul:

Oare să nu ne înviorezi Tu din nou, ca astfel poporul Tău să se bucure în Tine? Doamne, arată‑ne iarăși îndurarea Ta și dă‑ne din nou mântuirea Ta! (Psalmul 85:6,7 NTR)

Adevărurile și pașii pe care biserica trebuie să îi urmeze pentru o trezire spirituală

 • Să ne trezim și să conștientizăm puterea rugăciunii!

Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceți rugăciuni, mijlociri, cereri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în autoritate, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și demnitatea. Acest lucru este bun și bine primit de către Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. (1 Timotei 2:1-4 NTR)

 • Să ne trezim și să conștientizăm nevoia pentru sfințenie!

Cu toate acestea, temelia solidă a lui Dumnezeu rămâne tare, având sigiliul aceasta: « Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui » și « Oricine rostește Numele Domnului trebuie să se depărteze de nedreptate. » Într‑o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut, unele pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de necinste. Așadar, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit și folositor Stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 2:19-21 NTR)

 • Să ne trezim și să conștientizăm importanța credinței!

Și fără credință este imposibil să‑I fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că îi răsplătește pe cei ce‑L caută. (Evrei 11:6 NTR)

 • Să ne trezim și să conștientizăm caracterul urgent al Evangheliei!

Căci mie nu mi‑e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, – întâi a iudeului, apoi a grecului -, deoarece în ea este descoperită dreptatea lui Dumnezeu, din credință spre credință, așa cum este scris: « Însă cel drept prin credință va trăi. » (Romani 1:16-17 NTR)

 • Să ne trezim și să conștientizăm potențialul tinerilor!

Nimeni să nu‑ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. (1 Timotei 4:12 NTR)

Conform istoriei bisericii, în fiecare generație este nevoie de o trezire spirituală. Pe vremea lui, apostolul Pavel a chemat biserica din Roma să se trezească spiritual, după cum se vede în pasajul:

Să faceți lucrul acesta, căci știți vremea în care ne aflăm: este deja ceasul să vă treziți din somn, căci mântuirea noastră este mai aproape acum decât atunci când am devenit credincioși. Noaptea aproape a trecut, iar ziua se apropie. Să ne dezbrăcăm deci de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armura luminii! (Romani 13:11-12 NTR)

GRUPURI ETNICE

Viziunea, misiunea și lucrarea noastră în România este aceea de a predica Evanghelia și de a arăta dragostea Domnului Isus refugiaților și tuturor străinilor stabiliți în România din diferite motive, precum dezvoltarea unor afaceri, studii, reprezentanți diplomatici în ambasade, precum și alte slujbe. Dorința noastră este să îi vedem întorcându-se în țara lor avându-L pe Isus Hristos ca mântuitor personal. În biserica noastră suntem organizați în patru comunități din patru zone diferite:

 • AFRICA – din diferite țări, vorbitori de engleză și franceză;
 • ASIA – Myanmar(Burma);
 • ASIA – Orientul Mijlociu, Iran;
 • EUROPA – din România;

În momentul de față, în biserica noastră sunt câțiva africani care au venit în România din R.D. Congo, Congo Brazzaville, Camerun, Coasta de Fildeș, Liberia, Nigeria, Uganda, Zimbabwe și Sudanul de Sud. Câțiva dintre acești frați și surori sunt studenți la medicină, studenți la economie și studenți la facultăți de inginerie, reprezentați din ambasadă(diplomați). De asemenea, unii dintre aceștia sunt refugiați care au fugit de crizele din țările lor. Prin planul lui Dumnezeu, ne bucurăm împreună cu frații și surorile noastre din Africa în trupul lui Isus Hristos.

Myanmar(fosta Birmanie) este o națiune din Asia de sud ce cuprinde mai mult de 100 de grupuri etnice, învecinându-se cu India, Bangladeș, China, Laos și Tailanda. În Biserica noastră, începând cu 2010, avem câțiva reprezentanți din Myanmar, din statul Kachin, care are o populație predominant creștină, iar cei mai mulți sunt creștini evanghelici(baptiști, penticostali, etc.). Guvernul Myanmar este un regim comunist și luptă pentru a elimina creștinismul, iar statul Kachin a devenit centrul luptei. Frații și surorile noastre din Myanmar au fugit de persecuția din patria lor în România. Sunt credincioși pașnici și plini de dragoste. Ne bucurăm împreună cu ei în trupul lui Isus Hristos.

Iranul, numit și Persia, și oficial Republica Islamică Iran, este o țară din Asia de vest. Cu 82 de milioane de locuitori, Iranul este a 18-a cea mai populată țară din lume. Ea este a doua cea mai mare țară din Orientul Mijlociu și a 17-a ca mărime în lume. În prezent, biserica noastră este vizitată de câțiva iranieni. Ei s-au întâlnit cu Isus Hristos prin intermediul bisericii noastre. Ne rugăm ca aceștia să crească spiritual și sperăm că într-o bună zi se vor întoarce acasă cu vestea bună a mântuirii prin Isus Hristos. Suntem fericiți să ne închinăm împreună cu ei în trupul lui Isus Hristos.

România este o țară din sud-estul Europei cunoscută pentru regiunile neatinse de mâini omenești. Bucureștiul, capitala țării, este locul faimoasei clădiri guvernamentale din regimul comunist – Casa Poporului. Religia dominantă este creștinismul ortodox, dar, de asemenea, numărul creștinilor evanghelici este în creștere. Ne bucurăm că biserica noastră se află în București, și că este ca o casă pentru străinii veniți în România. Este o onoare și suntem binecuvântați să avem câțiva nativi români ca membri ai bisericii noastre. Prezența lor denotă protecție și mângâiere și împreună ne închinăm lui Isus Hristos, mântuitorul lumii.

DONEAZĂ

Dumnezeu a avut în plan ca Biserica Baptistă Internațională ‘Trezirea Spirituală’ să fie printre puținele lucrări din București care trece de barierele culturale, sociale și lingvistice. Printre oamenii cu care lucrăm se află și studenți internaționali, refugiați, oameni care caută azil sau care tranzitează țara noastră. Odată cu acest orizont lărgit, cresc și nevoile bisericii. Din punct de vedere material, biserica noastră se bazează integral pe donații, neavând o sursă de venit stabilă.

Mai înainte de toate, credința noastră este că Dumnezeu este cel care împlinește toate nevoile lucrării Lui. El a trecut biserica și prin perioade bune, dar și prin perioade mai puțin bune. Chiar și asa, El și-a arătat credincioșia și de-a lungul timpului a ținut biserica noastră în mâna Lui.

Rugăciune mai înainte de toate

În ceea ce privește generozitatea oamenilor, primul nostru apel este țintit înspre mijlocire. Oricât de pavat sau pietros este drumul unei biserici, ea nu este roditoare dacă nu este susținută în rugăciune. Deci, prima noastră dorință de la cei care vor să își arate generozitatea față de biserica noastră este ca ei să se roage pentru lucrarea noastră.

Totuși, dacă nu este de ajuns doar să ne amintiți în rugăciune, ne puteți binecuvânta și din punct de vedere financiar folosind informațiile de mai jos:

TITULAR: BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ ‘ÎNVIORARE SPIRITUALĂ’

CUI: 31704057

IBAN LEI: RO05BRDE410SV26641734100

IBAN EURO: RO80BRDE410SV35822254100

Domnul Isus Hristos să vă răsplătească pentru orice binecuvântare, de orice fel, pe care o vom accesa prin intermediul dumneavoastră!

Fiți atenți să nu vă îndepliniți dreptatea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei! Altfel, nu aveți nicio răsplată de la Tatăl vostru Care este în ceruri! Astfel dar, atunci când faci milostenie, nu suna din trâmbiță înaintea ta, cum fac ipocriții în sinagogi și pe străzi, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că își primesc din plin răsplata! Tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta sa fie făcută în ascuns, iar Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti. (Matei 6:1-4 NTR)

Nu vă adunați comori pe pământ, unde le distrug moliile și rugina și unde le dezgroapă și le fură hoții, ci adunați‑vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le distrug și unde hoții nu le dezgroapă, nici nu le fură. Căci, acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. (Matei 6:19-21 NTR)

De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le face va fi asemănat cu un om înțelept, care și‑a construit casa pe stâncă. S‑a revărsat ploaia, au venit râurile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, dar ea nu s‑a prăbușit, pentru că temelia îi fusese pusă pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le face va fi asemănat cu un om nesăbuit, care și‑a construit casa pe nisip. S‑a revărsat ploaia, au venit râurile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și ea s‑a prăbușit, iar prăbușirea i‑a fost mare. (Matei 7:24-27 NTR)

CONTACT

ADRESĂ ȘI MIJLOACE DE TRANSPORT

Bulevardul Carol, nr. 61, sector 2, București, România

(în incinta Beyond Limits Bungee Workout, intrarea Mega Image, ușa din stânga, interfon #2909, etajul 5)

ADUNAREA BISERICII

Duminică: 10:00 – 12:00

GRUPURI DE STUDIU

Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe detalii.

TELEFON

+40 720 436 833 – Păstor Peter Rong Athorbei

E-MAIL

REȚELE SOCIALE