VIZIUNE

În această lume plină de păcat ce a afectat biserica încât să aibă un declin spiritual, noi ne adunăm în prezența lui Dumnezeu și ne rugăm pentru o trezire spirituală. Ne dorim să vedem Duhul Sfânt turnat peste orice biserică, aducând trezire și înviorare spirituală. De asemenea, ne rugăm pentru pocăință la scară largă printre națiuni, și ca Isus Hristos să fie glorificat ca domn și mântuitor al lumii. Este nevoie foarte mare de o trezire spirituală în casele și bisericile noastre, dar nicio mișcare mondială sau curent filozofic nu va aduce una. Așadar, trebuie să înțelegem că trezirile spirituale sunt bazate pe lucrarea suverană a Dumnezeului Cel Atotputernic.

Ca biserică a lui Isus Hristos, ne rugăm lui Dumnezeu pentru o trezire spirituală, așa cum scrie în pasajul:

Oare să nu ne înviorezi Tu din nou, ca astfel poporul Tău să se bucure în Tine? Doamne, arată‑ne iarăși îndurarea Ta și dă‑ne din nou mântuirea Ta! (Psalmul 85:6,7 NTR)

Adevărurile și pașii pe care biserica trebuie să îi urmeze pentru o trezire spirituală

  • Să ne trezim și să conștientizăm puterea rugăciunii!

Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceți rugăciuni, mijlociri, cereri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în autoritate, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și demnitatea. Acest lucru este bun și bine primit de către Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. (1 Timotei 2:1-4 NTR)

  • Să ne trezim și să conștientizăm nevoia pentru sfințenie!

Cu toate acestea, temelia solidă a lui Dumnezeu rămâne tare, având sigiliul aceasta: « Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui » și « Oricine rostește Numele Domnului trebuie să se depărteze de nedreptate. » Într‑o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut, unele pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de necinste. Așadar, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit și folositor Stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 2:19-21 NTR)

  • Să ne trezim și să conștientizăm importanța credinței!

Și fără credință este imposibil să‑I fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că îi răsplătește pe cei ce‑L caută. (Evrei 11:6 NTR)

  • Să ne trezim și să conștientizăm caracterul urgent al Evangheliei!

Căci mie nu mi‑e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, – întâi a iudeului, apoi a grecului -, deoarece în ea este descoperită dreptatea lui Dumnezeu, din credință spre credință, așa cum este scris: « Însă cel drept prin credință va trăi. » (Romani 1:16-17 NTR)

  • Să ne trezim și să conștientizăm potențialul tinerilor!

Nimeni să nu‑ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. (1 Timotei 4:12 NTR)

Conform istoriei bisericii, în fiecare generație este nevoie de o trezire spirituală. Pe vremea lui, apostolul Pavel a chemat biserica din Roma să se trezească spiritual, după cum se vede în pasajul:

Să faceți lucrul acesta, căci știți vremea în care ne aflăm: este deja ceasul să vă treziți din somn, căci mântuirea noastră este mai aproape acum decât atunci când am devenit credincioși. Noaptea aproape a trecut, iar ziua se apropie. Să ne dezbrăcăm deci de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armura luminii! (Romani 13:11-12 NTR)

ADDRESS

TELEFON : +40 720 436 833 – Păstor Peter Rong AthorbeiE-MAIL : contact@spiritualrevival.ro

REȚELE SOCIALE


​https://www.facebook.com/SpiritualRevivalChurch/

© 2022 Biserica Baptistă Internațională ‘Trezirea Spirituală’